Anställd med hög sjukfrånvaro – En övergripande, grundlig översikt

05 november 2023 Jon Larsson

Inledning

Att förlora produktivitet och effektivitet på grund av hög sjukfrånvaro är ett problem som många företag och organisationer står inför. En anställd med hög sjukfrånvaro kan ha en negativ inverkan på företagets ekonomi och arbetsmiljö. I denna artikel kommer vi att ge en omfattande presentation av vad det innebär att vara en anställd med hög sjukfrånvaro, vilka typer som finns och vilka som är populära. Vi kommer också att diskutera hur olika typer av anställda med hög sjukfrånvaro skiljer sig från varandra, samt en historisk genomgång av för- och nackdelar med detta fenomen.

En omfattande presentation av ”anställd med hög sjukfrånvaro”

En anställd med hög sjukfrånvaro kan definieras som en person som tar ut många sjukdagar under en given tidsperiod. Det kan finnas olika typer av anställda med hög sjukfrånvaro, till exempel:

1. Kronisk sjukdom: Vissa anställda lider av kroniska sjukdomar som kan ge upphov till långvariga sjukfrånvaro-perioder. Exempel på sådana sjukdomar kan vara fibromyalgi, reumatoid artrit eller sjukdomar i luftvägarna.

2. Stressrelaterad sjukdom: Hög stressnivå på arbetsplatsen kan leda till hälsoproblem och ökad sjukfrånvaro. Detta kan vara i form av psykisk ohälsa eller fysiska symptom som huvudvärk eller magbesvär.

3. Arbetsrelaterade skador: Vissa anställda kan ha erhållit skador på grund av olycksfall eller påfrestningar som kräver långvarig rehabilitering och därmed leder till hög sjukfrånvaro.

4. Arbetsplatskultur: Högt tempo, brist på flexibilitet och dålig arbetsmiljö kan också vara orsaker till hög sjukfrånvaro. Dåliga relationer på arbetsplatsen eller bristande stöd från ledningen kan leda till ökad sjukfrånvaro.

Kvantitativa mätningar om ”anställd med hög sjukfrånvaro”

För att förstå omfattningen av hög sjukfrånvaro är det viktigt att titta på kvantitativa mätningar. Statistik visar att sjukfrånvaro kostar svenska företag miljarder varje år. Enligt en rapport från Försäkringskassan var sjukfrånvaron i Sverige under 2019 i genomsnitt 14 dagar per anställd, vilket motsvarar mer än en arbetsvecka. Detta kan leda till minskad produktivitet och ökade kostnader för företagen.

En diskussion om hur olika ”anställd med hög sjukfrånvaro” skiljer sig från varandra

Som nämnts tidigare finns det olika typer av anställda med hög sjukfrånvaro. Dessa skillnader kan vara betydande och påverka arbetsplatsen på olika sätt. Till exempel kan en anställd med kronisk sjukdom behöva anpassningar på arbetsplatsen för att kunna vara produktiv och närvara regelbundet. En anställd med en stressrelaterad sjukdom kan behöva stöd från företaget för att minska stress och förbättra arbetsmiljön.

En historisk genomgång av för- och nackdelar med olika ”anställd med hög sjukfrånvaro”

Det har funnits en utveckling i synen på anställda med hög sjukfrånvaro. Tidigare betraktades de ibland som lata eller fuskande. Men det har blivit alltmer erkänt att det finns legitima och ibland oförutsägbara skäl till hög sjukfrånvaro. Fördelarna med att förstå och stödja dessa anställda inkluderar ökad personalmoral och engagemang, minskad personalomsättning och bättre produktivitet. Nackdelarna kan vara ökade kostnader och effektivitetsförlust om inte rätt åtgärder vidtas.

Avslutning

business guides

Att ha en anställd med hög sjukfrånvaro kan vara en utmaning för företag och organisationer. Genom att förstå vad det innebär, vilka typer som finns och hur de skiljer sig från varandra, kan företag vidta lämpliga åtgärder för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsplatsen. Det är viktigt att ta hänsyn till både de kvantitativa mätningarna och de individuella behoven hos varje anställd. Genom att göra detta kan företag främja en sund arbetsmiljö och uppnå en högre grad av produktivitet och effektivitet.Referenser:

– Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/omfk/nyheterinnehall/nyheter/2019-01-25-en-veckodags-sjukfranvaro

– Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoupplysning/psykosociala-risker/psykisk-ohalsa/

– Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoupplysning/riskomraden/arbetsskador/

– Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoupplysning/riskomraden/psykosociala-risker/stress/

– Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljoupplysning/organisatoriska-och-sociala-risker/ledning-och-kommunikation/

FAQ

Vad är en anställd med hög sjukfrånvaro?

En anställd med hög sjukfrånvaro är en person som tar ut många sjukdagar under en given tidsperiod.

Vad är fördelarna med att förstå och stödja anställda med hög sjukfrånvaro?

Fördelarna inkluderar ökad personalmoral och engagemang, minskad personalomsättning och bättre produktivitet.

Vilka typer av anställda med hög sjukfrånvaro finns?

Det finns olika typer av anställda med hög sjukfrånvaro, såsom de som lider av kroniska sjukdomar, stressrelaterade sjukdomar, arbetsrelaterade skador och de som påverkas av en dålig arbetsplatskultur.