Avstängningsmaterial för skydd av trafikanter och arbetare

13 november 2019 admin

När det är avspärrat för vägarbete så är det många som drar en djup suck. Typiskt att de ska stå där i vägen när man ska åka förbi. Det är väldigt lätt att bli stressad och irriterad i en sån situation, allra helst om man har en tid att passa eller någonstans man vill infinna sig fort. Det man kanske inte alltid tänker på är att arbetet som utförs på vägen är för att man som trafikant ska kunna åka på den både säkrare och bekvämare. En skada i vägen kan leda till skador på fordon eller om det vill sig riktigt illa; skador på människor. Det kan vara bra att tänka på det emellanåt. Avspärrningar som sitter på vägen har ingen satt upp bara för att vara bråkig, de sitter där för allas säkerhet, både trafikanter och vägarbetare.

När det ska göras ett vägarbete så är det viktigt att företaget som ska utföra jobbet har en så kallad TA-plan (trafikanordningsplan). Det är en plan över trafikföringen i ett vägarbetsområde, som visar hur utmärkning med vägmärken, vägmarkeringar samt skydd för trafikantgrupper och andra anordningar ska utföras. En TA-plan ska alltid skickas till väghållaren för ett godkännande innan det aktuella arbetet kan påbörjas.

Har man ett företag som planerar ett jobb på väg och behöver hyra avstängningsmaterial i Stockholm så finns där Halleskogs och Hanssons Rental AB. De har många olika lösningar när det kommer till vägavstängningar eller avspärrningar och jobbar alltid utefter kundens behov. Från dom kan man hyra bland annat skyddsbarriärer, skyltar, trafikbuffert och markeringsskärmar. De erbjuder även tjänster såsom flaggvakt, transporter och tillsyn av arbetsplats. Behöver man dessutom hjälp med TA-plan och tillstånd så kan moderbolaget Halleskogs TA-planer och Etableringar hjälpa till med det. De två företagen har lång erfarenhet och samverkar för att ge helhetslösningar till sina kunder.