Ett säkrare samhälle inspirerat av brandtätning

02 mars 2021 mikael_barani

Säkerhet har minst sagt varit på tapeten under de senaste åren. Svensken känner sig allt mer osäker i samhället och larm- och säkerhetsbranschen upplever en allt mer ökande efterfrågan på olika former av skydd och åtgärder. Det är en trist utveckling som politiken inte tycks kunna råda på. 

Hjälp när det brinner

Istället handlar det kanske om att vi måste bygga upp civilsamhället igen. För detta var trots allt så vi levde förr, innan vi statsindividualism blev ett begrepp. För idag sitter vi ofta isolerade i våra lägenheter när vi egentligen skulle behöva knyta kontakter med människorna som finns omkring oss.

Trygghet kommer genom tillit, och det är en valuta som vi ser allt mindre av i samhället idag.

Egentligen borde det inte vara konstigare än att ha en brandvarnare i hemmet eller att huset man bor i har en god brandtätning: Man ser helt enkelt till att ha en krets människor omkring sig som man kan lita på – och som litar på en själv. På så sätt vet man att hjälp finns nära till hands när den behövs. 

Det kan gälla enkla saker som hjälp med att handla till mer dramatiska händelser i vardagen.

Det är åtminstone något bra som har kommit ur hela denna situation som vi befinner oss i nu: Eldsjälar som ser till att till exempel äldre kan få mat levererat till dörren.

Det är just sådana initiativ som vi behöver mer av och som för samhället framåt.

Det är också så vi människor har levt under huvuddelen av vår historia. Stammen eller byn var vårt sammanhang och källan till trygghet. Kanske behöver vi återta lite av detta sätt att leva på för att känna oss mer hemma världen igen. Vi är trots allt sociala djur vilket innebär att tillit är hårdvaluta, speciellt i de oroliga tider som vi lever i just nu.