Förutsättningar för stabilt ledarskap i svåra tider

05 maj 2021 mikael_barani

Det är få saker som kan få en organisation, en sammanställning eller faktiskt även en relation att falla samman så fort som dåligt ledarskap. Finns det inte någon riktning eller tilltro mellan parterna – oavsett konstellation – så går det snabbt utför.
Att känna trygghet – även när saker och ting inte går som man hade tänkt sig – är tecken på det motsatta: Att folk i ett sammanhang vet att det finns kompetens nog att styra skutan rätt igen.

Att hänga med i svängarna

I de tider vi lever i just nu har också detta med ledarskap får omdefiniera sig, gång på gång. För när vi inte längre träffas som vanligt på till exempel arbetsplatser gäller det att vara ödmjuk i den förändring som vi befinner oss i. Hur distansarbete kommer att fortsätta utforma vår framtid vet ingen, men att den kommer att göra det är en sak som är säker.

Att vara dynamisk och att hålla sig på tårna i dessa tider, samtidigt som man styr med säker hand, är med andra ord en utmaning.

Det är i tider som dessa som det är extra värdefullt att ha ledarskap som kan agera lyhört men ändå stabilt. Naturligtvis har den ledare, oavsett nivå, en fördel av att ha gått kurser i till exempel förändringsledning: https://www.wenell.se/konsulttjanster/forandringsledning/.

För det är nu dessa kunskaper verkligen sätts på prov. Har du, som ledare, vad som krävs för att kunna leda din organisation framåt genom dessa nya tider?

Samma sak gäller som sagt också i andra strukturer. För detta virus och de åtgärder under vilkas ok vi lever i idag ställer också krav på det team som ett parförhållande utgör. Frågan är om ni tillsammans kan skapa en gynnsam miljö för att inte bara överleva, utan också frodas i dessa tider?

Det första steget är alltid att ha en rak kommunikation. Utan ärlig diskurs finns det inte några förutsättningar för beslut fattade på faktiska förhållanden.