Fungerande system för betalning i butik

17 oktober 2019 admin

Som kund ser man dem överallt. I butiker och på restauranger, ja varhelst något skall betalas med kort eller kontanter, slår personalen in varorna och ett totalpris redovisas

Ett kassasystem kan bestå av olika komponenter. Allt från själva kassaapparaten till skärmen där priset visas och terminalen där kortet används. Till och med vågen som finns integrerad i varubandet, är en del i ett kassasystem. Att få ett kvitto efter genomfört köp är idag en självklarhet och även den lilla skrivaren ingår i systemet. Företag som säljer kassasystem kan erbjuda olika typer av lösningar beroende på kundens behov.

 

 

Lösningar för olika situationer

 

Med dagens teknik finns det enkla och smidiga kassasystem. Även för mobilt bruk, exempelvis ombord på tåg och flyg i samband med försäljning av mat och dryck. Andra har behov av fasta installationer såsom stora livsmedelsbutiker där varuband, säkra lösningar för kontanthantering och vågar kompletterar själva kassaregistret. 

 

För den personal som arbetar i en kassa är det viktigt att det kassasystem som används är driftsäkert och ergonomiskt. Uppmaningen att man skall vända streckkoden mot sig, är ett led i att motverka förslitningsskador och effektivisera inskanningen av varorna.

 

Krav på vem som skall använda kassaregister

 

Företag som hanterar kontanter och betalkort skall enligt lag ha ett så kallat kassaregister. Ett kassaregister är egentligen samma sak som en kassaapparat. Men idag kan sådana se väldigt olika ut samt utföra mer avancerade uppgifter än en gammal hederlig kassaapparat. 

 

Ett kassasystem kan idag vara en applikation i en dator eller i en surfplatta som i sin tur är kopplad till en kortterminal och en kvittoskrivare. Registrets funktion är att skapa underlag för bokföringen. Varje transaktion registreras och kan spåras tillbaka i tiden. Enligt Skatteverkets krav måste alla företag med en årlig omsättning på mer än fyra prisbasbelopp i kontant- och kortförsäljning använda ett kassaregister.