Licenssvetsning är en konst

10 november 2019 admin

Svetsning har vi ofta sett, med en kille som svetsar i ett räcke eller liknande, ofta med en skärm framför ansiktet. Det har funnits länge som metod att göra en ihopfogning av metallbitar. För det mesta ställs det normala krav på hållbarhet och precision. Vi har ganska hög standard på det mesta vi tillverkar i Sverige, så svetsning är inget undantag. Men det finns vissa svetsare som har lite större kompetens, och de kallas licenssvetsare. Deras arbeten måste hålla för de tuffaste kvalitetskraven. Inte bara vara allmänt bra, utan i toppklass. Det är inte något godtyckligt omdöme, utan det finns fastställda normer och standarder, som är mycket noga preciserade.

 

 

När behövs licenssvetsning?

 

När det ställs mycket höga krav på fogen anlitar man en licenssvetsare. Det kan gälla till exempel en container eller maskindel, rörledningar eller annan utrustning, där själva tillverkningsproceduren är noga specificerad. Detta kan bero på att till exempel kemiska vätskor transporteras genom ett rör eller lagras i en container. Det kan vara frätande medel, höga temperaturer eller höga tryck i rören som gör det till en nödvändighet att undvika olyckor till varje pris. Rören måste hålla tätt. Licenssvetsning i Jönköping är ett exempel på vad du kan beställa. Anlita en specialist. Sker en olycka, kan experten också komma ut till din anläggning och täta läckor akut, även om läckan sitter illa till, det är högt tryck eller hög temperatur.

 

Bra med dokumentation

 

När du har fått jobbet gjort av en licenssvetsare, kan du också visa dokumentation på det. Du kan bevisa att täthetsprovning är gjord enligt fastställt intervall, och du får ett protokoll som visar att containern eller röret är inspekterat och i fullgott skick. Licenssvetsaren kan också ge dig tips och råd på vad som mer behöver åtgärdas. Det är bra att kunna förebygga olyckor, och se till att de inte inträffar.