Sjukförsäkring som du kanske har glömt

18 juni 2020 william_eriksson

Mycket händer i samband med en sjukskrivning. Det är läkarbesök, intyg och recept, apotek och sjukgymnast. Alla villkor i samband med sjukförsäkring har man kanske inte riktigt klart för sig just då. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön till en början, och sedan tar Försäkringskassan över.

När arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal, betalar firman in en avgift som täcker bland annat sjukförsäkring och avsättningar till tjänstepension. När du får alla pengar från Försäkringskassan, upphör också arbetsgivarens sedvanliga betalningar, eftersom du inte har någon lön alls därifrån. 

Dags att ta till vara på dina rättigheter

Då går du in på internet, på Afas hemsida, och anmäler att du vill ha ersättning från din sjukförsäkring som arbetsgivaren har betalat in till. Du loggar in med Bank-ID och anger arbetsgivarens firmanamn och organisationsnummer. Du behöver också ha läkarintyget till hands för att ange din diagnoskod som finns där.

Det är tryggt för dig att du får extra ekonomisk stöttning i en svår situation. Du drabbas inte fullt så hårt ekonomiskt och kan koncentrera dig på en rehabilitering så att du är tillbaka i arbetslivet så fort som möjligt igen. 

 

 

Sjukförsäkringen är ett komplement

Du kan ha aktivitetsersättning eller föräldrapenning, men med Afa-försäkringen får du ut en ersättning som kompletterar beloppet från Försäkringskassan. Det är nödvändigt att arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal, men du behöver inte själv vara medlem i något fackförbund. Försäkringen gäller ändå, och det är tryggt för de anställda att veta. 

Man kan få ersättning under svåra perioder i livet, och därför är det bra att du håller dig uppdaterad på Afas hemsida. Även om anställningen har upphört kan man i vissa fall ändå vara berättigad till ett efterskydd. Regler och villkor ändras ibland, men på nätet får man den senaste informationen, och om du frågar din arbetsgivare, kanske de hjälper dig med att skicka en ansökan.