Tjänster inom 3PL

15 september 2020 patrick_pettersson

3PL hos exempelvishttps://www.hillmerslogistik.se/tjaenster#3pl hjälper företag med de tjänster som de kanske inte själva vill hålla i. Det kan bero på att man är ett mindre företag som inte har tiden eller kapaciteten att göra allt själv. Eller så vill man som företag helt enkelt fokusera på det man själva är specialister på. Och använda sig av andra specialister på deras områden.

Om man dessutom har ett företag där behovet inom logistik kan variera över tid så kan det också vara det mest ekonomiska att hyra in de tjänsterna. Har man personal anställda så är det svårare att höja eller sänka kapaciteten med kort varsel.

 

Följa hela kedjan

Som företag inom 3PL så kan man själv välja vilka tjänster det är som man vill erbjuda sina kunder. Det finns de som i stort sett endast är en mellanhand mellan producenten och kunden. Men det finns även de som har lite fingrar med i många av beställarens logistiska lösningar och utföranden.

Tjänster som man kan få av ett företag inom 3PL består av lagring, distribution och lagerhantering. Men det finns även de som arbetar med mer komplexa lösningar för de kunder som så önskar. Därav många tjänster som blivit stora under senare års digitalisering.

 

 

Digitala lösningar för kunden

Fler och fler företag använder sig av en webbshop för att öka sin försäljning. Ibland även i kombination med en fysisk butik. Om man vill så är det också något som man kan få hjälp med från ett företag som arbetar med 3PL.

Det går även att välja till tjänster som exempelvis kundtjänst och hjälp vid tecknande av olika dokument. Det kan vara alla möjliga typer av dokument som behövs vid import, export samt övrigt som hänger ihop med verksamheten. Ofta kan det vara lättare att sådana tjänster sköts av den som också lagerför.