Betonghåltagning vid nybyggnation i Stockholm

Betonghåltagning vid nybyggnation i Stockholm

mars 2, 2021 Av av william_eriksson

Betonghåltagning är ett moment som kanske i första hand förekommer vid nybyggnation. Vad det handlar om är att göra plats för diverse strukturer som är nödvändiga i den nya byggnaden. Det handlar om dörrar och fönster men även om finare och mindre hål där exempelvis VVS och elledningar ska passera. 

Som bekant är betonghåltagning något av en specialitet för vissa företag och det är lätt att förstå varför. Det krävs både speciella kunskaper och färdigheter för att utföra uppgifterna på ett bra och säkert sätt. Då har vi inte ens nämnt de specialverktyg och maskiner som ett företag i branschen behöver använda.

 

Finns det behov av betonghåltagning för privatpersoner?

Jo, betonghåltagning är inte något som används exklusivt bara vid enorma nybyggen där nya stadsdelar växer fram. Vid ombyggnad och tillbyggnad av privata bostäder behövs exakt samma tekniker då nya väggar byggts och utrymmen ska förbindas med resten av bostaden. 

När de stora momenten, som fönster och dörrar, avklarats är det dags för el och VVS. Nya delar av byggnaden ska ha utrymmen för el och värmeledningar och ventilation. Innehåller nybygget någon typ av våtrum är det förstås vattenrör som är en av huvudpunkterna. Ingen betong utan betonghåltagning.

 

 

Ett hantverk och en specialtjänst

Betonghåltagning i Stockholm är ett företag som ofta sysslar med just dessa närliggande tjänster och arbeten. Det innebär att man också sågar i betong och att man har kompetensen att ta sig an borrning och sågning i andra extremt hårda material såsom sten, tegel och armerad betong.

Som alltid när man samarbetar med ett företag vill man ha kompetens och servicekänsla. För ett gott samarbete krävs en affärspartner med den rätta inställningen, de rätta personerna och de rätta redskapen. Har man den stora lyckan att träffa på just den firman kan man känna sig trygg och fortsätter gärna att samarbeta även i framtiden.