Bygga lager med begagnade pallställ

31 januari 2021 william_eriksson

När det är dags att köpa in inredning till sitt lager går tanken för de flesta nog till nyinköp. Det är helt naturligt trots att det idag finns fullgoda begagnade alternativ som håller en hög kvalitet. Tillgången på begagnade alternativ är dessutom relativt god, och erbjuds av ett flertal aktörer. Många gånger säljer dessa nytt och begagnat sida vid sida vilket även gör dem lättillgängliga. Det är alltså lika enkelt att köpa begagnat som nytt, och det innebär även en rad fördelar för inköparen.

Fördelar med begagnat

Du vinner mycket på att använda sig av begagnade pallställ i dina lagerutrymmen. De tydligaste är kanske de ekonomiska fördelarna genom att sänka kostnaden för inköp. Samtidigt frigörs kapital som kan användas för andra investeringar, vilket ger en dubbel ekonomisk behållning. Fördelarna är däremot fler än så.

För den som redan har ett befintligt lager är det en ypperlig möjlighet att kunna utöka och komplettera de pallställ som finns på plats idag. Allt för att anpassa förvaringsytan efter dagsaktuella behov. Samtidigt skapar det möjligheter för att hitta enstaka delar av samma modell utan att behöva byta ut fler delar än vad som är nödvändigt. 

Därmed förlängs även den ekonomiska livslängden för resten av lagerinredningen. Därtill finns ytterligare fördelar med att använda sig av begagnat om miljön tas i beaktande. Genom att återanvända de resurser som redan finns och är av god kvalitet bidrar man till att hushålla med jordens resurser.

Kvalitetskontroll

När man använder sig av begagnade delar är det viktigt att de har genomgått en kontroll för att säkerställa att de håller en god kvalitet, som t.ex. Svea Lagerinredningar gör. Annars kan okontrollerade pallställ vid skada utgöra en säkerhetsrisk för personalen samt för de varor som förvaras i lagerutrymmet. Risken är också att dessa delar behöver bytas ut tidigare än planerat.