En revisors roll

11 oktober 2019 admin

Det kan finnas flera olika anledningar till att anlita en revisor. Enkelt förklarat är en revisor en tjänsteman som har i uppgift att se över ett företags ekonomi, utgifter och inkomster, samt andra processer. Ett företag behöver ofta hjälp med att granska sin ekonomi och sina bokslut så det blir helt korrekt. Många faktorer spelar in och mycket som måste bli rätt, vilket kräver speciell kompetens. En revisor vill hela tiden hjälpa företaget att förbättra ekonomin och kommer därför med olika tips och förslag på vad som kan förbättras.  

 

 

Lämna pappersarbetet åt någon annan

 

Det finns vissa punkter som måste uppfyllas från företagets sida för att revisionsplikt ska gälla, vilket innebär att företaget är skyldig att ha en revisor. Några företag väljer bort en revisor idag eftersom det inte längre finns några krav på att ha en revisor för vissa mindre företag, vilket i sin tur gjort att boksluten blivit sämre. För att undvika misstag, eller att i värsta fall dömas för bokföringsbrott, är det bättre att ta det säkra före det osäkra och anlita en professionell tjänsteman som har rätt kompetens. Då  kan företaget fokusera på sina huvudsakliga uppgifter och slippa lägga tid på pappersarbete.

 

Anlita en revisor snabbt och enkelt

 

Inom revisorsyrket finns det två olika titlar som representerar utbildningsgraden hos revisorn. Den som har gått en kortare utbildning och har mindre yrkeserfarenhet är en godkänd revisor, och den med längre utbildning och mer yrkeserfarenhet är en auktoriserad revisor. Storleken och omsättningen på företaget avgör ofta vilken typ av revisor man är i behov av. Ett företag som gör det enkelt och smidigt att hitta en revisor i Göteborg är bemanningsföretaget Mix bemanning. Fördelarna med ett bemanningsföretag är att revisorn snabbt kan vara på plats och är tillgänglig så länge det behövs. Man betalar alltså endast för de timmar som revisorn jobbar åt företaget.