Företagsrekonstruktion i stället för konkurs

Företagsrekonstruktion i stället för konkurs

augusti 17, 2021 Av av Cecilia Olsson

När det uppstått ekonomiska problem i ett företag som leder till att det inte finns möjlighet att betala de skulder som finns så kan det vissa gånger innebära att företaget försätts i konkurs. Det finns dock något man kan göra för att undvika konkursen och få företaget att överleva. Med hjälp av en företagsrekonstruktion kan bolaget få tid att försöka ordna upp problemen och komma på fötter igen. Det förutsätter dock att företaget har möjligheter att genomföra rekonstruktionen med lyckat resultat och återigen bli lönsamt. 

Det kan vara värt att kämpa för företaget

Företagsrekonstruktion är helt enkelt ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem, men som på sikt har en möjlighet att överleva. Man ansöker om företagsrekonstruktion hos tingsrätten i den ort bolaget har sitt säte. Blir ansökan beviljad så börjar arbetet, tillsammans med en rekonstruktör, mot att företaget ska komma på rätt köl.

Det görs genom att följa den rekonstruktionsplan som blivit upprättad och bland annat innehåller information om hur man ska utveckla bolaget och vilka förändringar man behöver göra för att företaget ska bli lönsamt i framtiden. I en företagsrekonstruktion ingår det ofta ett så kallat ackord. Det är en ekonomisk överenskommelse som innebär att fordringsägarna, de som företaget har skulder till, får avstå från en del av sina fordringar. Det kan handla om allt från 25 till 75 procent.

Rätt hjälp kan göra företaget lönsamt igen

RekonstruktionsGruppen är en rikstäckande organisation som kan erbjuda helhetslösningar för att få ett företag i kris att hamna på rätt spår igen. Deras rekonstruktörer har god erfarenhet av att förhandla med banker, leverantörer, myndigheter och fordringsägare. Under tiden processen pågår så kan verksamheten fortsätta som vanligt medan företagsledningen får råd och stöd från rekonstruktören som är specialist på företagsrådgivning och vet exakt hur rekonstruktionsplanen ska verkställas.

RekonstruktionsGruppen kan ta företag från ekonomisk svacka till lönsam verksamhet.