Installera ett säkerhetssystem du vill sova gott i Örebro

Installera ett säkerhetssystem du vill sova gott i Örebro

september 11, 2020 Av av lily_hansen

Den som är ansvarig för säkerheten på sin arbetsplats vet nog vad skalskydd är för något. Det är lokalernas yttre gräns, såsom väggar, tak och gallergrindar. Tanken är att obehöriga inte ska kunna ta sig igenom dessa. 

Det kluriga är att man ofta förlitar sig på exempelvis säkerhetsdörrar, men glömmer källarfönster och väggar. Ett installerat larm kan vara utrustat med rörelsedetektorer och separera olika zoner från varandra. Dessa tekniska lösningar kan kombineras med rutiner för besök, väktare i entré eller reception samt tränad och utbildad personal.

 

Öva på det värsta

De flesta har nog varit med om att brandlarmet plötsligt tjuter, ofta kanske redan i skolan, men också på arbetsplatsen. Många blir irriterade över störningen, för i de flesta fall är det inte en verklig brand, utan falskt alarm eller en övning. Visst, det är lätt att glömma vikten av att just träna och öva. 

Men både mentalt och praktiskt skapar det en beredskap som är bättre och snabbare om det skulle bli allvar. Vid inbrott är ett högljutt larm också avskräckande, oavsett om det är på arbetsplatsen eller hemma. Försäkringsbolaget har ofta synpunkter på hur vilken larmstandard du bör ha. 

 

Larmklasser och risker

Det är lämpligt att ta reda på vilket Säkerhetssystem i örebro som är det optimala för din verksamhet. Alla parter använder samma klassning utifrån vilka risker som bedöms vara störst. Såväl försäkringsbolag som leverantör och installatör. De delas in i fyra kategorier. Alla behöver installeras av en installatör som är certifierad och larmet ska gå till en larmcentral som är certifierad. 

Det är en ständigt pågående katt-och-råtta-lek, med kriminella som försöker överlista säkerhetssystemen. Det därför lämpligt att diskutera och faktiskt även fantisera kring vad som kan tänkas inträffa. Prata med kollegorna om detta och ta reda på vilka vägar in som behöver bevakas och utrustas extra mycket.