Redovisning enligt bokföringslagen

04 november 2019 admin

Det finns en lag på att en företagare ska bokföra sina dagliga transaktioner löpande. Förr hade man en stor bokföringsbok, och man skrev in alla affärshändelser i den ordning de inträffade. Med datorernas hjälp går bokföring enklare. Man samlar en liten bunt transaktioner, och sedan matar man in dem i datumordning allt efter kategori. Men företagare har ju annat att göra. Bor man i Stockholm eller dess närhet kan man till exempel anlita en firma för redovisning i Tyresö, om man inte vill sköta bokföringen själv.

 

Egen revisor eller inte?

Lagen har luckrats upp lite. Nu behöver inte små aktiebolag anlita en revisor längre, men det kan vara bra att göra det ändå. Kanske har man en duktig redovisningsassistent, som mycket väl klarar av både redovisningen och bokslutet, men det är med revisorer som med advokater. De har en viss yrkespondus. Om det kommer till att låna pengar, eller få investerare att satsa kapital, kan det vara bra att ha en auktoriserad revisor att hänvisa till. Hans ord väger tungt när man ska värdera företagets soliditet och lönsamhet. 

 

 

Kontroll på lönsamheten

Många företagare är försiktiga med att anlita konsulter till sin firma. Det beror inte på att de har något att dölja. De är helt enkelt rädda för att någon utomstående ska kunna titta på vilka kunder de har, hur deras frakter går, hur mycket deras leverantörer tar betalt och sådana interna förhållanden. De är fullt upptagna med att ta nya order och marknadsandelar. De fruktar sina konkurrenter, med all rätt. Men en revisor är som en doktor, han pratar inte om sina patienter. De flesta blev häpna om de visste att deras tystlåtne, auktoriserade revisor har uppemot ett hundratal klienter. Han förser ägarna, pålitligt och konfidentiellt, med rapporter om hur lönsamheten är och vad som kan förbättras. Anlita en sådan, det är en bra affärsidé.