Se till att fastigheten har rätt brandskydd, det kan rädda liv och egendom

09 juni 2021 Cecilia Olsson

Som fastighetsägare så är brandsäkerheten bland det viktigaste i en byggnad. En brand kan vara förödande både rent ekonomiskt och materiellt men framförallt handlar det om att man måste vara rädd om människorna som bor eller arbetar i byggnaden. Det finns som tur är mycket man kan göra för att en fastighet ska få ett så bra brandskydd som möjligt såsom att använda sig av brandisolering, brandskyddsmålning, tätning och fogning.

Rätt skydd hindrar branden från att sprida sig

Med bra brandisolering kan man skydda bärande konstruktion från att fatta eld och därmed lindra skadorna vid en brand. Det fungerar genom att man isolerar med material som tål mycket höga temperaturer. Man kan även isolera ventilationskanaler för att minska risken för spridning och därmed även minska risken för större skador vid brand. Det går också att skydda en fastighet och de som vistas i den genom att välja rätt färg på ytskikten. En brandskyddsmålning består av skyddande färg som hindrar uppkomst och spridning av en eventuell brand.

En brandskyddsfärg kan även minska rökutveckling och temperaturstigning, något som kan bidra till att stoppa branden och även rädda liv. Med rätt typ av brandtätning kan man stoppa spridningen vid brand och det är därmed ytterligare en sak som kan göra byggnaden säkrare. Är fastigheten brandtätad så kan man begränsa elden så att den blir lättare att släcka och även skadorna blir därmed begränsade. Med fogning så kan man både ljudisolera och brandsäkra genom exempelvis ljudfog och brandfog som uppfyller gällande decibel- och brandkrav.

En erfaren och flexibel firma

Brandkraft AB är ett företag som utför en mängd olika typer av brandskyddsarbeten. De kan hjälpa till med samtliga av ovanstående brandskydd och ännu mer. De har personal som är mycket välutbildade gällande de material som används. Brandkraft är rätt företag att vända sig till om man söker en pålitlig brandskyddsfirma som endast använder sig av kvalitetsmaterial. De är dessutom väldigt flexibla och lyhörda för att möta de behov som finns hos olika kunder.