Vad är säkerhetsplomber?

18 november 2019 admin

Vad är säkerhetsplomber?

Har du aldrig hört talas om säkerhetsplomber eller security seals? Du har med allra största sannolikhet stött på någon typ av plomber någon gång under ditt liv. Den allra vanligaste typen av plomber man kan hitta lite överallt är de som sitter på till exempel brandsläckare. Plomber är gjorda för att förhindra att någon öppnar eller använder något av misstag, som till exempel en brandsläckare. Ibland vill man även förhindra avsiktlig öppning och användning. Några exempel är värdetransporter och annat viktigt gods.

Med hjälp av plomber kan man snabbt se om något har öppnats eller använts.

 

Kan användas en eller flera gånger beroende på typ

När det kommer till säkerhetsplomber och security seals, finns det två huvudtyper. Den ena typen är engångsplomber och den andra är återanvändningsbara plomber. Engångsplomber används ofta på brandsläckare eller liknande. Dessa kan inte användas igen efter öppning, utan måste då bytas ut. De återanvändningsbara kan förstås återanvändas, precis som namnet säger.

Fler typer och användningsområden

Olika branscher använder sig av olika typer av security seals. Det finns i många olika former, storlekar och material. Alla har sina egna egenskaper och användningsområden. Hänglåsplomber, metallplomber, bultlås och fjäderplomber är bara ett par exempel på olika typer av säkerhetsplomber.

Alla typer av plomber har som sagt olika användningsområden. Vissa passar bäst när det kommer till plombering av lastbilar eller containrar, medan andra lämpar sig bäst till plombering av postsäckar eller liknande. Vilken typ man ska använda beror helt på vad det är man ska plombera och vilka krav man ställer på plomberingen.

Använd bara pålitliga sidor

När man ska beställa hem sina plomber, bör man alltid se till att man beställer dem från ett pålitligt och känt företag. Internet-portaler kan ibland vara ganska opålitliga. Därför bör man undvika dessa. Det finns nämligen en risk att plomberna från internet-portaler inte är unika eller har defekter. Det får absolut inte hända. Men genom att hålla sig till pålitliga sidor kan man undvika denna risk.